Tag Archive | "laser"

Tags: , , , , ,

Tandblekning hos tandläkare


Tandläkare använder sig av olika produkter då de bleker tänder, men en sak är gemensam för dessa tandblekningsmetoder är att de är väldigt effektiva. Själva tandblekningsprocessen går ut på att bleka missfärgningar från emaljen ända in till tandbenet.

Det vanligaste tillvägagångssättet vid blekning av tänder hos tandläkare är att en blekningsgele penslas på tänderna varefter man använder laser-, plasmaljus eller ultraljud för att aktivera blekningen.

I det inledande skedet av tandblekningsprocessen görs en grundlig undersökning av patientens tänder och en ordentlig rengöring görs för att blekningen skall få ett så bra reslutat som möjligt. Efter att en bedömning av vilken sorts blekning som passar just dig gjorts så blandas en blekningsgel med lämplig styrka. Vid behov isoleras övriga munhålan och läpparna varefter gelen penslas på tänderna. Därefter används som tidigare nämnts en kemisk ljuskälla i form av laser- eller plasmaljus alternativt ultraljud för att aktivera blekningsgelen.

Tandläkaren kan också gjuta en anpassad blekskena åt dig att använda hemma dag- eller nattetid tillsammans med tandblekningsgel. Fördelen med att bleka tänderna hos tandläkare är att skenan du får passar dig perfekt vilket kan vara anledning nog att betala extra. I övrigt är det ofta samma slags blekningsmedel som finns i de produkter som du kan köpa för hemmabruk. Metoden med blekningsskena tar vanligtvis längre tid än den med hjälp av olika ljuskällor och är lite besvärligare.

Hos en tandläkare kan man också få hjälp med ytliga missfärgningar genom putsning eller blästring. Vissa blästringsmetoder kan dock rugga upp tandytan varvid nya missfärgningar snabbt kan uppstå.

Posted in tandblekningComments (0)

Tags: ,

Blekning av tänder med laser


Posted in Filmer om tandblekningComments (0)